Behandling af ADHD

Livet med ADHD kan være udfordrende og frustrerende og kan resultere i adfærdsproblemer og nedsat selvværd, fordi man konstant kæmper med at holde fokus og kontrollere impulser.

Heldigvis er der mange muligheder for behandling, som bl.a. adfærdsterapi, medicin og komplementære behandlingsformer som NADA-akupunktur, der kan hjælpe med at gøre ADHD håndterbart og forbedre din livskvalitet.

I indlægget her vil vi undersøge, hvad ADHD er, symptomer på ADHD, hvordan livet med ADHD kan se ud, og hvad man aktivt kan gøre for at få mere livskvalitet på trods af ADHD. Derudover vil vi også fortælle lidt om, hvordan NADA-akupunktur kan hjælpe med at finde en indre ro og øge evnen til koncentration.

Her i NADA-Caféen tilbyder vi skræddersyede forløb til personer, der har ADHD, hvor vores engagerede team af uddannede NADA-behandlere står klar til at hjælpe vores klienter med bedre at kunne håndtere deres ADHD.


Hvad er ADHD?

ADHD er en opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelse, der påvirker børn og voksne. Personer med ADHD har ofte svært ved at koncentrere sig, begynde eller afslutte opgaver, organisere deres tid og holde styr på deres ting. De kan også handle impulsivt uden at tænke på konsekvenserne, hvilket kan føre til problemer i deres sociale og arbejdsmæssige liv.

ADHD er ofte medfødt og er ofte øjensynlig allerede i løbet af barndommen. ADHD fortsætter ofte ind i voksenlivet, hvoraf nogle mennesker med ADHD først får konstateret ADHD, når de er blevet voksne.

ADHD er en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der styrer opmærksomhed, motorisk aktivitet og impulsivitet. Det menes, at ADHD skyldes en dysreguleret evne til at producere dopamin og noradrenalin.

Dopamin er et signalstof, der især er vigtigt for motivation og belønning. Det frigives, når vi gør noget behageligt, noget vi er stolte af eller glade for, hvilket hjælper os med at føle glæde og tilfredshed. Forskning har vist, at folk med ADHD ofte producerer mindre dopamin end normalen, hvilket har en indflydelse på opmærksomhed og impulskontrol. 

Personer med ADHD søger hele tiden nye aktiviteter, der kan udløse dopamin, hvorfor det kan være svært at holde fokus på en enkelt ting, da kroppen mister interessen, da den ikke får et dopamin kick på samme måde som personer uden ADHD. 

Det kan føre til, at personer med ADHD bl.a.:

 • Laver fejl
 • Lader til ikke at høre efter
 • Mister deres ting 
 • Har svært ved at tilrettelægge og færdiggøre opgaver 
 
Det samme er gældende for impulskontrol; vi udløser dopamin, når vi følger vores impulser og handler på ting, der virker mere spændende, hvilket leder folk med ADHD til at have svært ved at holde fokus, være hyperaktive og impulsstyret.
 
Noradrenalin har at gøre med opmærksomhed og adfærd og er med til at regulere vores “alarmberedskab” , hvilket hjælper os med at være opmærksomme og fokuserede. Derudover påvirker noradrenalin også humøret. Har man ADHD, er det muligt, at man har en ubalance i noradrenalinsystemet, hvilket kan bidrage til uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.
 

Det er vigtigt at understrege, at disse ubalancer i neurotransmitterne i hjernen er et resultat af komplekse genetiske og miljømæssige faktorer. Det er ikke noget, man har kontrol over, og det er ikke et spørgsmål om “dårlig” adfærd eller manglende viljestyrke.


ADHD-symptomer

ADHD manifesterer sig typisk gennem en række adfærdssymptomer, der kan variere betydeligt fra person til person. Det er vigtigt at bemærke, at alle mennesker kan opleve nogle af symptomerne i en eller anden grad fra tid til anden. Diagnosen stilles derfor baseret på en vedvarende og omfattende oplevelse af symptomerne, der påvirker personens liv på flere områder.
 

Symptomerne eller formerne for ADHD kan opdeles i tre kategorier med to subtyper

 1. Den uopmærksomme type, der også kaldes ADD. Her er hyperaktiviteten fraværende eller ikke ligeså fremtrædende. Personer med ADD har primært problemer med opmærksomhed, men de har ikke nødvendigvis de samme problemer med hyperaktivitet og impulsivitet. De kan virke uopmærksomme, have svært ved at følge instruktioner, være glemsomme og have problemer med at organisere tid og opgaver. 
 2. Den hyperaktive eller impulsive type. Personer med ADHD udviser primært hyperaktivitet og impulsivitet. Symptomerne kan inkludere konstant bevægelse, manglende evne til at sidde stille, uophørlig snakken, hyppige afbrydelser og handling uden at tænke på konsekvenserne.
 3. Den kombinerede type, hvor både opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet forekommer. Denne type er den mest almindelige blandt voksne og kombinerer symptomerne fra de to foregående typer. Individer med denne type vil udvise både opmærksomhedsproblemer og hyperaktiv-impulsiv adfærd.
 
Symptomerne og deres sværhedsgrad kan variere betydeligt fra person til person, og de kan ændre sig over tid og afhængigt af situationen eller sammenhængen. 
 
Symptomerne kommer ofte til syne i specifikke situationer, som bl.a. kan indebære det ukendte, eller hvor der er mangel på struktur. På den anden side kan der være færre symptomer i nye, spændende situationer, som f.eks. når man starter et nyt arbejde. 
 

I starten oplever man meget motivation, som med tiden kan falde, hvilket gør, at symptomerne kommer igen. For børn med ADHD, der er meget hyperaktive eller impulsive, kan symptomerne ændre sig, når de bliver voksne, hvor særligt symptomerne på hyperaktivitet kan blive mindre.


Hvad er de tidlige tegn på ADHD?

For børn med ADHD er adfærds- og opmærksomhedsvanskelighederne de mest udtalte og varige, og de har tendens til at påvirke barnets daglige liv i en grad, der ikke er gældende for deres jævnaldrende.

De tidlige tegn på ADHD er bl.a.:

 • Uro og svært ved at sidde stille, især i rolige og stille omgivelser
 • Hyppig dagdrømning
 • Afbryder hyppigt og blander sig i andres aktiviteter
 • Problemer med at følge instruktioner og gennemføre opgaver
 • Tendens til at glemme daglige aktiviteter, såsom lektier
 • Har tendens til at miste sine ting
 • Overdreven snakken og problemer med at vente på sin tur i samtaler og spil
 
Det er vigtigt at understrege, at mange af ovenstående symptomer forekommer hos alle børn. Men hos børn med ADHD er disse adfærdsmønstre mere hyppige, mere alvorlige og påvirker barnets liv og trivsel i en langt højere grad end deres jævnaldrende.

Hvordan udvikler ADHD sig?

ADHD viser sig ofte i 5-6 års-alderen og er i de fleste tilfælde en kronisk tilstand, der fortsætter ind i voksenalderen, hvor nogen også først får konstateret lidelsen i voksenalderen. 
 
For andre ændrer symptomerne karakter med alderen. For eksempel kan hyperaktivitet aftage i teenageårene, mens problemer med opmærksomhed og organisering kan tage til i voksenalderen.
 
Det forekommer, at børn med en diagnose ikke længere opfylder kriterierne som voksen, men de kan dog stadig opleve symptomer, der giver dem problemer i hverdagen. 
 
Hyperaktiviteten har det med at aftage og erstattes af en indre uro og rastløshed. Dertil er koncentrationsbesvær og evnen til at holde fokus et fortsat problem. 
 
Når man kommer ind i voksenalderen, lærer mange at håndtere eller at kompensere for deres ADHD, så de kan indgå i normale rammer.  Dog kan symptomerne blive fremtrædende i forbindelse med større ændringer, hvor der bliver stillet nye krav. 
 
Dertil skal det også siges, at vane og rutine også kan lede til besvær med fokus og motivation, da de opgaver eller aktiviteter, der før gav glæde, nu ikke har samme effekt.
 
Der er mange, der først får stillet diagnosen i voksenalderen, da symptomerne er blevet overset i barndommen.

ADHD som voksen

Selvom vi ofte forbinder ADHD med børn, er det en misforståelse at tro, at voksne ikke kan have ADHD. Voksne kan opleve de samme udfordringer som børn med tilstanden, men symptomerne kan vise sig på forskellige måder og påvirke andre områder af livet.
 
Voksne med ADHD kan opleve udfordringer, der f.eks. inkluderer:
 
 • Problemer med at organisere og fuldføre opgaver, såvel som overhovedet at begynde på opgaver, der synes nemme for personer uden ADHD
 • Problemer med at løse komplekse projekter
 • Lav frustrationstærskel og hyppige humørsvingninger
 • Besvær ved at holde styr på sine ting; personer med ADHD forlægger dem simpelthen
 • Generel uro og en følelse af konstant rastløshed 
 • Vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed i længere tid og håndtere stress 
 • Problemer med impulsivitet, der kan vise sig som hyppige jobskift, svært ved at styre sine finanser, følelsesudbrud, færdiggøre andres sætninger og svært ved at stå i kø.

Behandling af ADHD med NADA-akupunktur

NADA-akupunktur er en behandlingsform, der har vist sig effektiv som komplementær terapi for børn og voksne med ADHD. Der er dog ikke så meget forskning inden for emnet, men det tyder på, at NADA-akupunktur kan hjælpe med at håndtere symptomer på ADHD.
 
Hos NADA-caféen tilbyder vi NADA-akupunktur som en komplementær behandling for personer med ADHD. Teknikken involverer, at man placerer små nåle i specifikke punkter i øret, hvilket kan fremme ro, øget koncentration og en bedre evne til at håndtere impulser.
 
Vores engagerede behandlere står klar til at hjælpe dig med at finde ro og balance i dit liv. Behandlingen kan bidrage til at reducere intensiteten af ADHD-symptomerne, så vi sammen kan tage de fornødne skridt mod højere livskvalitet.
 
Det unikke ved NADA-akupunktur er, at det er en non-verbal behandlingsform, der kan bruges sideløbende med andre former for behandling. Det vil sige, at det kan bruges som et supplement til traditionelle former for terapi, hvad end det er adfærdsterapi, medicin eller psykoedukation. 
 
Ved at kombinere flere forskellige former for behandling kan man få en individuelt tilpasset behandlingsplan, der adresserer ADHD fra flere vinkler.
 
I NADA-caféen går vi meget op i at støtte dig, og vi forstår kompleksiteten og udfordringerne ved at leve med ADHD og er her for at hjælpe dig. Alle i vores team er uddannet NADA-behandlere og har stor forståelse for processen og de mange fordele, NADA-akupunktur tilbyder personer, der lider af ADHD.
 
Vi arbejder for at hjælpe vores klienter med at opnå mere ro, fokus og velvære i deres liv.

Det siger tidligere deltagere

Mie Arend-Høyer
Mie Arend-HøyerNADA-bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

NADA-Café Købehavn er et skønt sted, der bidrager og skaber rum for mere kropsligt nærvær og mental bevidsthed og ro.

Man mødes kærligt og kan komme lige som man er og har det. Jeg anbefaler stedet på det kraftigste.
Jette
JetteNADA-bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Rolig og afstressende atmosfære med god mulighed for at finde ro i sig selv under NADA behandlingen.

Jeg kan varmt anbefale at tage derhen.
Salli Hansen
Salli HansenNADA-bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Et dejligt sted, hvor man føler sig meget velkommen.

Går derfra med skøn ro i kroppen.
Tonny Hansen
Tonny HansenNADA-bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Mig og min kone er startet på nada og efter få gange har jeg allerede fået en fantastisk søvn efter at have sovet dårligt de sidste 3 år, så vi kan kun anbefale det.
Eva Schmidt
Eva SchmidtNADA-bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Fedt koncept - Drop in akupunktur! Det er godt for både krop, sind og sjæl, og kan varmt anbefales.
Jette Priskorn
Jette PriskornNADA-Bruger
Læs mere
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Nada er helt nyt for mig. Er startet et intensivt forløb og allerede efter første behandling kunne jeg mærke en stor forskel. Jeg kan bedre sove om natten, har mere ro i kroppen og kan trække vejret helt ned og ikke kun overfladisk. Det er fantastisk en i travl hverdag og nå kroppen er lidt mærket af diverse årsager. Derudover er det trygge og rolige omgivelser og et skønt personale.
Tidligere
Næste

Få en gratis og uforpligtende samtale

Hos NADA-café København tilbyder vi altid en samtale ude i din virksomhed, hvor vi kan fortælle om vores koncept, og hvorfor NADA kan være godt for netop din virksomhed.

Sammen kan vi tale om, hvilke tilbud der kunne fungere bedst for virksomheden og de ansatte.

Benyt kontaktformularen til at booke en gratis samtale.

Kontakt os

=