Hvad er NADA?

Hvad er NADA-akupunktur?

Vejen til velvære, indre ro og øget styrke

NADA er de seneste år blevet en utrolig populær behandlingsform og bruges inden for områder som:

 • Angst
 • Stress
 • PTSD
 • Depression
 • Mental balance
 • Hovedpine, kvalme og smerter
 • Tarmproblemer
 • Hormonelle forstyrrelser
 • Rygestop
 • Vægttab
 • Øget selvværd
 • ADHD
 • Afhængighed
 

NADA er øreakupunktur og det er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner, både psykisk og fysisk.

NADA tilfører ikke noget nyt til kroppen, men styrker kroppens egne ressourcer og healing.

NADA hjælper kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance. Derfor vil stort set alle kunne få gavn af NADA.

NADA er enkel og meget fleksibel, da klienten skal ikke klæde sig af, eller fortælle om sig selv, da metoden er non-verbal.

NADA-café | NADA-behandling København | Klippekort til NADA
NADA-café | NADA-behandling København | Klippekort til NADA

NADA-akupunktur og de 5 punkter

Under NADA-behandlingen sættes fem sterile engangsnåle i hvert øre. Klienten kan mærke nogle små stik, som kan føles ligesom at blive nevet lidt, men det går væk efter 1-2 minutter.
I NADA-akupunktur arbejder man med fem punkter, som har hver sine positive egenskaber. De fem punkter er:

 • Virker stressdæmpende
 • Fysisk afslappende
 • Styrker nyren
 • Regulere sympatikus og parasympatikus
 • God til abstinensbehandling og fysisk uro
 • Virker beroligende og mod psykisk ubalance.
 • Hjælper med psykiske processer og kompetencer.
 • God til angst, sårbarhed og grænser.
 • Hjælper med at håndterer følelser, åbenhed og relationer.
 • Vigtigt for stresshåndtering og dødsangst.
 • Dæmper frygt, smerter og abstinenser.
 • Styrker nervesystemet.
 • Starter og slutter processer.
 • Hjælper med at give slip og finde ro.
 • Styrker taknemmelighed og det at komme videre.
 • Forebygger kramper, stress og abstinenser.
 • Hjælper med accept, dynamik og planlægning.
 • God til depression, tics, fastlåshed og smerte.
 • Hjælp til stagnation og harmonisere følelser.
 • Styrker ens vredeshåndtering.

Introduktion til NADA

NADA øreakupunktur

NADA til elitesport & mental udvikling

NADA til recovery